Portfolio

Websites - 40+ Mediation

Open de website 40+ Mediation
Opgeleverd op: 22-10-2009
Ontwerp: Ceweb
Realisatie: Ceweb
Individueel was de huidige oprichter van 40+ MEDIATION als het ware toen ‘ingestroomd’ in najaar 2002 vanuit het voormalige CWI via de uitkeringsinstantie UWV naar een zelfstandige organisatie, gespecialiseerd in bemiddeling naar werk via re-integratie.
Het doel van dit bedrijf in oorsprong was om de ‘ingestroomde’  werkzoekende[n] klaar te stomen voor de terugkeer naar de reguliere arbeidsmarkt als werknemer. Dit gebeurde toen in opdracht van de uitkeringsinstantie UWV en de relevante GSD Gemeente.
Daartoe was een programma d.m.v. een stappenplan van intake, begeleiding en uitstroom samengesteld voor de deelnemende cursisten.
Deze waren van alle leeftijden en gevarieerde opleidingsniveaus en hadden allen een gemeenschappelijke factor: zelfstandig was snelle terugkeer binnen 6 maanden naar de arbeidswereld onwaarschijnlijk.